ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ คุณแม่จะคอยใส่ใจดูแลตัวเอง เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์ได้รับสิ่งดีๆ โดยผ่านคุณแม่ และเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 18-20 สัปดาห์แรก คุณแม่จะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูกน้อยในครรภ์ หรือที่เรียกว่าการดิ้น เมื่อฝากครรภ์ คุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่สังเกตการดิ้นของลูกน้อยโดยการนับ

ลูกดิ้นกี่ครั้งจึงจะเรียกว่าปกติ

ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ คุณแม่จะคอยใส่ใจดูแลตัวเอง เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์ได้รับสิ่งดีๆ โดยผ่านคุณแม่ และเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 18-20 สัปดาห์แรก คุณแม่จะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูกน้อยในครรภ์ หรือที่เรียกว่าการดิ้น เมื่อฝากครรภ์ คุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่สังเกตการดิ้นของลูกน้อยโดยการนับ

ลูกน้อยจะดิ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณ 200 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ไปจนกระทั่งอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ทารกจะดิ้นมากที่สุด โดยจะมีการดิ้นเป็นช่วงๆ สอดคล้องกับวงจรการหลับของลูกค่ะ วงจรการหลับของลูก จะใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที และอย่างมากไม่เกิน 90นาที หลังจากนั้นการดิ้นจะลดลงเนื่องจากลูกเริ่มตัวใหญ่ขึ้น เหลือพื้นที่ในโพรงมดลูกให้ขยับตัวน้อยลง

คุณแม่จะรู้สึกถึงการดิ้นของลูกได้มาถึง 80-90% โดยท่าที่คุณแม่จะรู้สึกได้มากที่สุด คือท่านอนเอนหลัง หรือ Semi-Fowler Position ค่ะ ทารกแต่ละคนช่วงเวลาหลับตื่นไม่ตรงกัน แต่คุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าลูกจะดิ้นมากในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ

ลักษณะการดิ้นของลูกจะเปลี่ยนไปตามอายุครรภ์ช่วงแรกๆ คุณแม่อาจรู้สึกเหมือนอะไรตุ้บๆ เบา หรือเหมือนมีคลื่นเบาๆ ในท้อง บางท่านอาจแยกไม่ออก จากการเคลื่อนตัวของลำไส้ แต่เมื่อย่างเข้าไตรมาสที่ 3 ลูกจะดิ้นแรงขึ้น อาจรู้สึกถึงการถีบตัว และขยับตัวอย่างต่อเนื่อง สลับกับการหยุดดิ้นเป็นพักๆ ทั้งนี้ เนื่องจากลูกหลับนั่นเองค่ะ แต่เมื่อใกล้คลอดคุณแม่จะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลง ลักษณะการดิ้นจะเป็นการโก่งตัว ยืดตัวจนบางครั้งคุณแม่ที่มีหน้าท้องบาง

อาจจะสังเกตเห็นท้องโย้ไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือบางครั้งอาจรู้สึกจุกเมื่อลูกดิ้น หรือเหยียดตัวมากดบริเวณใต้กะบังลม ช่วงใกล้คลอดคุณแม่จะรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวเบาๆ เป็นจังหวะเป็นช่วงๆ ซึ่งเกิดจากการสะอึกของลูกค่ะ

ขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร ModernMom ภาพจาก : runtimeexpectations


คุณคิดยังไง?