ความจำดีเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนต้องการ เพราะถ้าเรามีความจำที่ดีไม่ว่าจะทำอะไรรับรองได้ว่าประสบความสำเร็จเกินครึ่งแน่นอน แต่จะทำอย่างไรให้ความจำดีนั้นเรามีเทคนิคดีๆ มาฝากค่ะ

ความจำดีเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนต้องการ เพราะถ้าเรามีความจำที่ดีไม่ว่าจะทำอะไรรับรองได้ว่าประสบความสำเร็จเกินครึ่งแน่นอน แต่จะทำอย่างไรให้ความจำดีนั้นเรามีเทคนิคดีๆ มาฝากค่ะ

คนอยากความจำดี ๆ บอกเลยว่ามีเฮ เพราะผลการวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า แค่ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนไปแล้ว 4 ชั่วโมง จะช่วยกระตุ้นสมองให้จดจำสิ่งที่เล่าเรียนมาได้ดีขึ้น

โดยในงานวิจัยของ Dr. Guillen Fernandez และคณะ จาก Radboud University Medical Center ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้นำอาสาสมัครจำนวน 72 คนมาจัดกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งช่วงอายุและเพศให้คละกันไปในแต่ละกลุ่ม และอาสาสมัครจำนวนครึ่งหนึ่งของแต่ละกลุ่ม จะได้เข้าเรียนในช่วง 09.00 น. ในขณะที่อาสาสมัครที่เหลือจะเริ่มเข้าเรียนตอนเที่ยงตรง

ทั้งนี้ในการทดลอง อาสาสมัครทุกคนจะได้เรียนรู้และจดจำ 90 ภาพสถานที่เป็นเวลา 40 นาทีเท่า ๆ กัน หลังจากนั้นจะแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยให้กลุ่มแรกออกกำลังกายแบบช้าสลับเร็ว (Interval Training) เช่น ปั่นจักรยานหรือแอโรบิกเป็นเวลา 35 นาที ทันทีหลังจากเลิกเรียน กลุ่มที่ 2 ได้ทำกิจกรรมกลุ่มอื่น ๆ แทนการออกกำลังกาย และกลุ่มสุดท้ายถูกแยกให้ออกกำลังกายแบบช้าสลับเร็ว (Interval Training) ด้วยการปั่นจักรยานหรือแอโรบิกเป็นเวลา 35 นาทีหลังเลิกเรียนไปแล้ว 4 ชั่วโมง

ซึ่งผลการทดลองก็พบว่า ใน 2 วันถัดมา กลุ่มอาสาสมัครที่ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนไปแล้ว 4 ชั่วโมง สามารถจดจำในสิ่งที่ได้เรียนไปได้ดีกว่าอาสาสมัครกลุ่มอื่น ๆ โดยนักวิจัยก็เผยว่า จากภาพสแกนคลื่นสมอง (MR) ของคนที่ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนไปแล้ว 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ซึ่งเป็นสมองส่วนการเรียนรู้และจดจำถูกกระตุ้นให้มีการทำงานที่ดีขึ้น ต่างจากผลสแกนสมองของกลุ่มอาสาสมัครอีก 2 กลุ่มอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม แม้นักวิจัยจะยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ว่าทำไมการยืดระยะเวลาออกกำลังกายให้ช้าออกไปถึงช่วยกระตุ้นความสามารถในการจดจำได้ แต่นักวิจัยก็ได้อ้างผลวิจัยหนูทดลองก่อนหน้านี้ที่พบว่า หนูทดลองที่มีกิจกรรมทางกายจนร่างกายหลั่งสารแคทีโคลามีน (catecholamines) ออกมา มีแนวโน้มที่ดีในการจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าหนูทดลองตัวอื่น ๆ ซึ่งนั่นก็อาจจะพิสูจน์ได้อีกทางหนึ่งว่า การออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นให้เกิดสารแคทีโคลามีนซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการจดจำของเราได้ ทว่าในส่วนของช่วงเวลาในการออกกำลังกายก็ยังคงต้องศึกษากันต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

Radboud University Medical Center
cell current biology
sci-news
sciencedaily

ภาพจาก : issue247


คุณคิดยังไง?