ปลาตองลาย ชื่อสามัญ ปลาตองลาย Indochina featherback ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ปลาตองลาย Chitala blanci (d'Aubenton, 1965) ลักษณะทั่วไปของปลาตองลาย ปลาตองลายเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ...

ปลาหมูอารีย์ ชื่อสามัญ ปลาหมูอารีย์ Dwarf botia ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาหมูอารีย์ Yasuhikotakia sidthimunki (Klausewitz, 1959) ลักษณะทั่วไปของปลาหมูอารีย์ รูปร่างลักษณะแบบปลาหมู ...

ปลาจูบ (ปลาหมอตาล) ชื่อสามัญ ปลาจูบ(ปลาหมอตาล) Kissing gourami, Temminck's kissing ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาจูบ(ปลาหมอตาล) Helostoma temminkii Cuvier, 1829 ลักษณะทั่วไปของปลาจูบ ปลาหมอจูบ ...

ปลาหมูข้างลาย ชื่อสามัญ ปลงหมูข้างลาย Tiger botia ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลงหมูข้างลาย Syncrossus hymenophysa (Bleeker, ...

ปลากระดี่มุก ชื่อสามัญ ปลากระดี่มุก Pearl gourami ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระดี่มุก Trichogaster leerii (Bleeker, ...

ปลาหมูขาว ชื่อสามัญ ปลาหมูขาว Sun loach ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาหมูขาว Yasuhikotakia eos (Taki, 1972) ลักษณะทั่วไปปลาหมูขาว ปลาหมูขาวพบได้ในแม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำใน ...

ปลากระดี่นาง ชื่อสามัญ ปลากระดี่นาง Moonlight gourami ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis (Günther, ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares