ปลาปักเป้าหลังเขียว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801) ชื่อสามัญ : Green rough-backed blowfish ลักษณะเด่นของปลาปักเป้าหลังเขียว : ...

ปลาปักเป้าเล็กหลังลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canthigaster solandri (Richardson) ชื่อสามัญ : False-eye toby, Sharpnose pufferfishes ลักษณะเด่นของปลาปักเป้าเล็กหลังลาย : ...

ปลาเกล็ดเงิน ปลาลิ่น ชื่่อวิทยาศาสตร์ : Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844 ชื่อสามัญ : Silver carp ลักษณะทั่วไปของปลาเกล็ดเงิน ปลาลิ่น : เป็นปลาน้ำจืด ลำตัวค่อนข้างยาว ...

ปลาปักเป้าแถบส้ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Torquigener hypselogeneion (Bleeker, 1852) ชื่อสามัญ : Orange-banded blowfish ลักษณะเด่น : ปากตรงและอยู่กึ่งกลางหัวมีก้านครีบหลัง ๘-๙ อัน ก้านครีบก้น ...

ปลาค้อผี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ellopostoma mystax Tan & Lim, 2002 ชื่อสามัญ : Enigmatic Loach ลักษณะทั่วไปของปลาค้อผี : ปลาค้อเกล็ดค่อนข้างใหญ่ ลายพื้นสีน้ำตาล ...

ปลาอีโต้มอญ ปลาหน้ามอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 ชื่อสามัญ : Common dolphinfish ลักษณะทั่วไป ปลาอีโต้มอญ ปลาหน้ามอม : ปลาชนิดนี้มีลำตัวยาวและแบนข้าง ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares