วันอาสารักษาดินแดน (10 กุมภาพันธ์) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ...
วันนักประดิษฐ์ (2 กุมภาพันธ์) ความสำคัญ เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา ...
วัน Valentine (14 กุมภาพันธ์) วันวาเลนไทน์ มาจาก ชื่อของนักบุญวาเลนไทน์ (St.Valentine) ผู้ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยกษัตริย์ Claudiusที่ 2 แห่งกรุงโรม ในสมัยนั้นกษัตริย์ ...
วันทหารผ่านศึก (3 กุมภาพันธ์) ความสำคัญวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก อีกทั้งให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ...
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (14 มกราคม) ความเป็นมา ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ...
วันเกษตรแห่งชาติ(1 กุมภาพันธ์) ความเป็นมา ในช่วงแรก (พ.ศ.2453 ถึง พ.ศ.2454) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ...
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 มกราคม) เดือนธันวาคม ปีพระพุทธศักราช 2531สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares