อาการเมารถในสุนัข หมา


อาการเมารถในสุนัข หมา

สำหรับสัตว์เลี้ยงการขับ เคลื่อนของรถทำให้มันมีความทุกข์ได้ โดยประกอบด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นของมัน ทำให้มันเกิดอาการกระวนกระวาย และอาเจียนบ้าง ในมนุษย์การเมารถหรือโรคที่เกิดจากการเคลื่อนที่เป็นผลจากการมีความผิดปกติ ในหูชั้นใน สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอาการนี้มียา Dramamine ซึ่งต้องได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ในการใช้

ใน สัตว์เลี้ยงการเมารถส่วนใหญ่มาจากความกลัว เสียงของรถ การเคลื่อนที่ของรถ ฯลฯ ถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณต้องไปที่ต่างๆโดยใช้รถ นี่เป็นวิธีที่คุณจะช่วยให้มันชนะความกลัวการขับเคลื่อนของรถ

1. ทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมในรถ นำมันไว้ในรถแล้วเริ่มรักษาโดยคุยกับมัน ทำให้มันมีความสุข โดยไม่มีการขับเคลื่อนของรถ ทำให้มันรับประสบการณ์ที่ดี โดยปฏิบัติเช่นนี้บ่อยครั้งในโอกาสต่างๆ เมื่อคุณต้องการเลี้ยงมันในรถคุณต้องพยายามเลี้ยงและให้มันคุ้นกับรถ

2. ทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณคุ้นเคยกับรถขณะติดเครื่อง ทำขั้นที่ 1 ซ้ำแล้วติดเครื่องยนต์เท่านั้น ถ้ามันแสดงอาการวิตกจงทำให้มันแน่ใจว่าทุกสิ่งเรียบร้อยดี ให้เวลากับมันและทำให้มันผ่อนคลายการจบการปฏิบัติในขั้นนี้

3. ทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณคุ้นเคยกับการขับเคลื่อนของรถ เมื่อมันคุ้นกับการติดเครื่องยนต์โดยปราศจากความกลัว ให้ถอยรถไปด้านหลัง และขับมาด้านหน้าของโรงรถ แล้วปฏิบัติต่อมันโดยการชมเชย สิ่งที่คุณทำนี้ทำให้มันมั่นใจว่ารถไม่เป็นปัญหาสำหรับมัน ความจริงสำหรับมันในรถคือที่รักษาพยาบาลมันนั่นเอง

4. เป็นเวลาที่จะเดินทางสั้นๆ รักษาและชมเชยก่อนและหลัง ทำให้มันแน่ใจว่าการขับเคลื่อนรถเป็นของจำเป็น ให้เพิ่มระยะทางในการเดินทาง จนกระทั่งมันสงบและไม่แสดงอาการใดๆเมื่ออยู่ในรถ สัตว์บางตัวต้องการบางสิ่งเพื่อสงบมัน มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์ เช่น Serene-um , Pet Calm และ Rescue Remedy ในบางรายนั้นได้รับการจ่ายยาจากแพทย์

สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนในการเดินทางที่ดีเพราะฉะนั้นควรฝึกมันให้ดี

ขอขอบคุณ ที่มา : ฝึกสุนัข.com ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares