แม่แข็งแกร่ง เพื่อลูกแข็งแรง


แม่แข็งแกร่ง เพื่อลูกแข็งแรง

แม่ เป็นคำที่ให้ความหมายได้มากมาย รวมทั้งความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง แม่เป็นบุคคลแรกที่อยู่ใกล้ชิดลูก คุณแม่ส่วนมากจะเกิดความกังวลในการเลี้ยงลูก คุณแม่เอง จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลลูกน้อยได้โดยการดูแลคัวเองให้พร้อมทั้งร่างกายจิตใจ

* คุณแม่ต้องมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมดูแลลูกน้อยในทุกสถานการณ์

* คุณแม่ต้องมีสุขภาพจิตดี ไม่เครียด ไม่สร้างภาวะกดดันให้ตัวเอง

* ไม่ควรตั้งความหวังให้ลูกต้องทำอย่างนั่นอย่างนี้ แม่เครียด จะส่งผลให้ลูกเครียดไปด้วย

* คุณแม่ต้องบริหารเวลาให้สมดุล แม้ว่าคุณแม่จะต้องทำงานนอกบ้าน และมีงานบ้านมากมายที่ต้องทำ ก็ต้องจัดการเวลาสำหรับลูกให้เพียงพอด้วย

ภาระของคุณแม่ มากมายนัก โดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่รับภาระอันหนักอึ้ง ใจจริงอยากดูแลลูกอย่างใกล้ชิด แต่เพราะความจำเป็นต้องทำงานหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลลูก ทั้งอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องใช้ อะไรต่างๆ มากมาย คุณแม่จึงจำเป็นต้องใช้เวลากับการทำงานเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่าลืมนะคะให้เวลาใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดเท่าที่มีโอกาส แล้วลูกน้อยของคุณจะเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะ

ขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร ModernMom ภาพจาก : pigeon

0
Shares