อาหารหญิงตั้งครรภ์

อาหารหญิงตั้งครรภ์

แม่ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ใช้หลักการเดียวกับอาหารผู้ใหญ่ทั่ว ๆ ไป คือให้มีความหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจเพื่อให้มีความสมดุลของสารอาหารไม่มาก ไม่น้อยเกินไปแม่ต้องเพิ่มปริมาณอาหารในแต่ละมื้อเป็นพิเศษแต่ก็ไม่มากเกิน ไป จนปฎิบัติไม่ได้ถ้าไม่สามารถเพิ่มปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ วิธีง่ายๆ ก็คือในอาหาร ให้มากขึ้นเช่นมีอาหารว่างระหว่างมื้อ อาหารที่กินเพิ่มจากเดิมควรจะเป็นการดื่มนม โดยปกติควรดื่มนมวันละ 1-2 แก้วหรือถ้าปกติแม่คนนั้นดื่มนมอยู่แล้ววันละ 1 แก้วควร ได้นมเพิ่มขึ้นอีก 1 แก้วและอาจกินอาหารอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น ข้าวอีก 1 ทัพพี เนื้อสัตว์ อีก 1 ช้อนชา กินข้าวจากที่เคยกินโดยปกติก็เพียงพอแล้วหรืออาจจะเพิ่มขนมของว่าง เช่น ถั่วต้มน้ำตาล หรือ ขนมใส่กะทิเช่น กล้วยบวชชี เต้าส่วนสำหรับการเจริญเติบโต ของลูกน้อยในครรภ์และมีไว้สำรองไว้ เพื่อสร้างน้ำนมหลังคลอด ซึ่งในช่วงนั้น ต้องเพิ่มปริมาณพลังงานและโปรตีนมากขึ้นกว่าช่วงตั้งครรภ์

แต่ในกรณีที่แม่คนนั้นมีภาวะโภชนาการไม่ค่อยสมบูรณ์
คือค่อนข้างผอมมาก ควรให้อาหาร กลุ่มต่าง ๆ เพิ่มขึ้นกว่าแม่ทั่ว ๆ ไปเนื่องจากต้องเสริมสร้างซ่อมแซมภาวะการขาดอาหารเดิม ของตนเองด้วย มิฉะนั้นลูกที่คลอดอาจเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำได้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

0
Shares