พ่อแม่มีอายุมากส่งผลถึงลูก

พ่อแม่มีอายุมากส่งผลถึงลูก

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการที่มีลูกตอนอายุมาก เด็กที่ออกมาจะมีสติปัญญาที่ไม่ดีหรือมีสุขภาพไม่ดี เกี่ยวกับเรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไร เรามีข้อมูลความรู้มาฝากค่ะ
ได้มีการศึกษาพบว่าเด็กที่เป็นลูกของพ่อที่มีอายุ เมื่อทำการทดสอบเชาวน์ได้คะแนนสู้ลูกของพ่อที่ยังหนุ่มกว่าไม่ได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากเมื่อผู้ชายมีอายุมากขึ้น เซลล์ผลิตตัวอสุจิจะเกิดการกลายพันธุ์มากขึ้น และอาจส่งผ่านความผิดปกติต่อไปถึงลูกหลานได้ ทั้งนี้ ลูกของพ่อคนที่มีอายุจะแสดงอาการบกพร่องทางสติปัญญาในช่วงวัยทารกและวัยเด็กให้เห็นอย่างคลุมเครือ

แต่มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม่ที่มีลูกเมื่อมีอายุมากกลับมีลูกที่มีระดับเชาวน์สูง เนื่องจากว่าไข่ของผู้หญิงก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ และยังมีดีเอ็นเอคอยช่วยป้องกันการกลายพันธุ์จนกว่าจะใช้งานไม่ว่าจะมีลูกตอนไหนก็ตาม หากคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่ ให้ลูกศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถทำให้ลูกเป็นคนที่มีสติปัญญาดีได้ทั้งนั้น สิ่งสำคัญขอแค่ให้ลูกเป็นคนดีของสังคมก็น่าจะเพียงพอ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง

 

0
Shares