ความอดทนที่น้อยลงของคุณแม่ยุคใหม่

ความอดทนที่น้อยลงของคุณแม่ยุคใหม่

วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ยุคใหม่มาบอกกันค่ะ เป็นที่น่าตกใจที่ความอดทนของคุณแม่ยุคนี้มีอัตราที่ลดลง ไม่เสียเวลาไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชนได้ทำการสำรวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องแม่ ซึ่งสำหรับวันแม่แห่งชาติที่จะมาถึงนี้ สิ่งที่ประชาชนตั้งใจจะทำเพื่อแม่ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.6 ตั้งใจจะแสดงความกตัญญู รองลงมาคือจะทำตามแม่สอน จะกราบเท้าแม่ จะพาแม่ไปทำบุญ จะมอบดอกไม้ให้แม่ จะสวมกอดแม่ รักแม่ จะซื้อของขวัญให้แม่ จะให้เงินแม่ จะพาแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน และจะพาแม่ไปเที่ยวและเรื่องที่น่าเศร้าใจคือประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.8 มองว่าคุณแม่ในสมัยใหม่มีความอดทนอดกลั้นน้อยลงในการอบรมเลี้ยงดูบุตร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณแม่ในสังคมไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากวิถีชีวิตที่ยึดติดพึ่งพาวัตถุนิยมและความสะดวกสบาย และปัญหาความซับซ้อนและแรงกดดันแวดล้อมในชีวิตมีมากขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 23.4 มองว่าอดทนมากขึ้นและร้อยละ 14.8 มองว่าเท่าเดิม

อืมม์.....ไม่ว่าอะไรมันจะลดน้อยลงไปบ้าง มันก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่อย่างหนึ่งที่อย่าให้มันลดลงไปด้วยก็คือเรื่องของจิตใจ อย่าให้มันเสื่อมลงตามสภาพสังคมล่ะกันค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

0
Shares