การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกคือ ภาวะที่รกเปลี่ยนเป็นเม็ดใสๆ คล้ายเม็ดสาคูหรือไข่ปลาอุก แล้วรวมกันเป็นพวงคล้ายพวงองุ่นอยู่ภายในโพรงมดลูก ทำให้มดลูกมีขนาดโตอย่างรวดเร็วไม่ได้สัดส่วนกับระยะที่ขาดประจำเดือน มักมีอาการแพ้ท้องมากกว่าธรรมดา และอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษร่วมด้วย เช่น บวม ความดันเลือดสูง และมีไข่ขาวในปัสสาวะ อาการที่สำคัญ ได้แก่ เลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย หรืออาจออกครั้งละมากๆ พร้อมกับมีเม็ดคล้ายเม็ดสาคูออกมาด้วย

โรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดค่ะ แต่ครรภ์ผิดปกติชนิดนี้จะต้องแท้งออกมาเสมอ ซึ่งอันตรายที่สำคัญคือการตกเลือดขณะแท้ง ดังนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที นอกจากนี้ครรภ์ไข่ปลาอุกอาจเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคนี้จำเป็นต้องรับการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาและดูการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในบางรายที่มีบุตรเพียงพอแล้ว แพทย์อาจพิจารณาตัดมดลูกออก ในกรณีที่ไม่ได้ตัดมดลูกออกผู้ป่วยไม่ควรตั้งครรภ์อีกในระยะหลังแท้งอย่างน้อย 1 ปี

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares