อันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

อันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

คุณแม่บ้านคะฟังทางนี้ซักนิดค่ะ หากคุณบริโภคอาหารที่ผ่านการใช้น้ำมันทอดซ้ำบ่อยๆ จะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ ตลอดจนโรคมะเร็ง เพราะในน้ำมันทอดซ้ำจะมีสารโพลาร์ ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังกล่าว

คนไทยในแต่ละปีใช้น้ำมันทอดซ้ำมากถึง 800,000 ตัน ดังนั้นหากจะลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรค ผู้บริโภคก็ต้องลดการทานอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันทอดซ้ำ เลือกใช้น้ำมันที่สะอาด สังเกตง่ายๆ จากรูป รสและกลิ่นของอาหาร หากผู้บริโภคตื่นตัว ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการอาหารตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพอาหารตามมาได้เช่นกันค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

0
Shares