ผักชีลาว สรรพคุณและประโยชน์ ผักชีลาว ชื่อสามัญ Dill (อ่านว่า ดิล) ผักชีลาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Anethum graveolens L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ผักชีลาว ...

ฟักทอง สรรพคุณและประโยชน์ ฟักทอง ชื่อสามัญ Pumpkin ฟักทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) ฟักทองแบ่งออกเป็น 2 ตระกูล ...

ผักบุ้ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักบุ้ง ชื่อสามัญ Swamp morning glory, Thai water convolvulus, Morning glory, Water spinach, Water morning glory, Swamp cabbage ผักบุ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forssk. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ipomoea ...

มะขาม สรรพคุณและประโยชน์ มะขาม ชื่อสามัญ Tamarind มะขาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE ...

มะขามเทศ สรรพคุณและประโยชน์ มะขามเทศ ชื่อสามัญ Manila tamarind มะขามเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) ...

มะพร้าว สรรพคุณและประโยชน์ มะพร้าว ชื่อสามัญ Coconut มะพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L. จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม (ARECACEAE) ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อวงศ์ว่า PALMAE หรือ ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares