ถั่วงอก สรรพคุณและประโยชน์ ถั่วงอก มีชื่อสามัญว่า Bean sprouts ถั่วงอก คือ ต้นถั่วที่มีรากงอกมาจากเมล็ดถั่วดำ ถั่วเขียว ถั่วลันเตา และถั่วเหลือง ...

ถั่วฝักยาว สรรพคุณและประโยชน์ ถั่วฝักยาว ชื่อสามัญ Yard long bean ถั่วฝักยาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata (L.) Walp. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Vigna sinensis (L.) Savi ex Hausskn., Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk., ...

ทุเรียนเทศ สรรพคุณและประโยชน์ ทุเรียนเทศ ชื่อสามัญ Soursop, Prickly custard apple) ทุเรียนเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona muricata L. จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา ...

น้อยหน่า สรรพคุณและประโยชน์ น้อยหน่า ชื่อสามัญ Sugar apple, Sweetsop น้อยหน่า ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Annona squamosa L. จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา (ANNONACEAE) น้อยหน่า ...

ทุเรียน สรรพคุณและประโยชน์ ทุเรียน ชื่อสามัญ Durian (มาจากคำว่า duri ในภาษามาเลย์ซึ่งแปลว่า “หนาม”) ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L. ...

ผักกระเฉด สรรพคุณและประโยชน์ ผักกระเฉด ชื่อสามัญ Water mimosa ผักกระเฉด ชื่อวิทยาศาสตร์ Neptunia oleracea Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Neptunia natans (L.f.) Druce, Neptunia prostrata (Lam.) Baill.) ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares