ระกำ สรรพคุณและประโยชน์ ระกำ ชื่อสามัญ Salacca ระกํา ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacca wallichiana Mart. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Calamus zalacca Roxb., Salacca beccarii Hook.f., Salacca macrostachya Griff.) จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม ...

สละ สรรพคุณและประโยชน์ สละ ชื่อสามัญ Salak, Zalacca สละ ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacca zalacca (Gaertn.) Voss (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Calamus salakka Willd. ex Steud., Calamus zalacca Gaertn., Salacca edulis Reinw., Salacca rumphii Wall.) ...

ชะอม สรรพคุณและประโยชน์ ชะอม ชื่อสามัญ Climbing wattle, Acacia, Cha-om ชะอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยสีเสียด ...

ละมุด สรรพคุณและประโยชน์ ละมุด ชื่อสามัญ Sapodilla ละมุด ชื่อวิทยาศาสตร์ Manilkara zapota (L.) P.Royen (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Manilkara achras (Mill.) Fosberg) จัดอยู่ในวงศ์พิกุล (SAPOTACEAE) ละมุด ...

ส้มแขก สรรพคุณและประโยชน์ ส้มแขก ชื่อสามัญ Garcinia (การ์ซิเนีย), Malabar tamarind, Garcinia cambogia, Gambooge, Brindle berry, Assam fruit ส้มแขก ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson ...

ขนุน สรรพคุณและประโยชน์ ขนุน ชื่อสามัญ Jackfruit, Jakfruit ขนุน ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam. จัดอยู่ในวงศ์ขนุน (MORACEAE) ผลไม้ขนุน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ขะนู ...

กระท้อน สรรพคุณและประโยชน์ กระท้อน ชื่อสามัญ Santol, Sentul, Red sentol, Yellow sentolกระท้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. จัดอยู่ในวงศ์กระท้อน (MELIACEAE) กระท้อน ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares