มะหลอด สรรพคุณและประโยชน์ มะหลอด ชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeagnus latifolia L. จัดอยู่ในวงศ์มะหลอด (ELAEAGNACEAE) สมุนไพรมะหลอด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า สลอดเถา หมากหลอด ...

อินจัน สรรพคุณและประโยชน์ อินจัน ชื่อสามัญ Gold apple อินจัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros decandra Lour. จัดอยู่ในวงศ์มะพลับ (EBENACEAE) สมุนไพรอินจัน มีชื่อเรียกอื่นว่า จัน, ...

น้อยโหน่ง สรรพคุณและประโยชน์ น้อยโหน่ง ชื่อสามัญ Custard apple หรือ Bull’s heart, Bullock’s heart, Ox-heart, Wild-Sweetsop น้อยโหน่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L. จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา ...

มามอนซีโย สรรพคุณและประโยชน์ มามอนซีโย หรือ มามันซีโอ ภาษาอังกฤษ Mamoncillo หรือ Mamon, Spanish lime, Genip, Genipe, Guinep, Quenepa มามอนซีโย มีชื่อวิทยาศาสตร์ Melicoccus bijugatus Jacq. ...

จำปาดะ สรรพคุณและประโยชน์ จําปาดะ คืออะไร ? จำปาดะคือชื่อผลไม้ของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE เช่นเดียวกับขนุนและสาเก ...

คอแลน สรรพคุณและประโยชน์ คอแลน ชื่อสามัญ Korlan คอแลน ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephelium hypoleucum Kurz จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE) คอแลน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า คอลัง กะเบน ...

ตะลิงปลิง สรรพคุณและประโยชน์ ตะลิงปลิง ชื่อสามัญ Bilimbi, Bilimbing, Cucumber tree, Tree sorrel ตะลิงปลิง ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa bilimbi L. จัดอยู่ในวงศ์กระทืบยอด ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares