ผักหวานป่า สรรพคุณและประโยชน์ ผักหวานป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Melientha suavis Pierre จัดอยู่ในวงศ์ OPILIACEAE ...

ผักหวานบ้าน สรรพคุณและประโยชน์ ผักหวานบ้าน ชื่อสามัญ Star gooseberry ผักหวานบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ Sauropus androgynus (L.) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Sauropus albicans Blume) ...

บอน สรรพคุณและประโยชน์ บอน ชื่อสามัญ Elephant ear, Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Japanese taro, Taro บอน ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta var. aquatilis Hassk.) ...

ข้าวโพด สรรพคุณและประโยชน์ ข้าวโพด ชื่อสามัญ Corn, Indian corn, Maize ข้าวโพด ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays Linn. จัดอยู่ในวงศ์หญ้า (POACEAE หรือ GRAMINEAE) ข้าวโพด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ...

บวบหอม สรรพคุณและประโยชน์ บวบหอม ชื่อสามัญ Sponge gourd, Smooth loofah, Vegetable sponge, Gourd towel บวบหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa cylindrica (L.) M.Roem. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) สมุนไพรบวบหอม ...

เผือก สรรพคุณและประโยชน์ เผือก ชื่อสามัญ Taro (ภาษาจีนเรียกว่า โอ่วไน, โอ่วถึง, โทวจือ) เผือก ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott จัดอยู่ในวงศ์บอน ...

บวบเหลี่ยม สรรพคุณและประโยชน์ บวบเหลี่ยม ชื่อสามัญ Angled loofah บวบเหลี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa acutangula (L.) Roxb. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) สมุนไพรบวบเหลี่ยม ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares