กล้วยนวล สรรพคุณและประโยชน์ กล้วยนวล ชื่อสามัญ Elephant banana, Ensets กล้วยนวล ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Musa glauca Roxb.) จัดอยู่ในวงศ์กล้วย ...

ลูกู สรรพคุณและประโยชน์ ลูกู หรือ ดูกู ภาษาอังกฤษ Duku ลูกู ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia dookkoo Griff. จัดเป็นพืชในสกุลเดียวกันกับลองกองและลางสาด ลูกู ...

ขึ้นฉ่าย สรรพคุณและประโยชน์ ขึ้นฉ่าย (คื่นไฉ่) หรือ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง ภาษาอังกฤษ Celery (เซเลอรี) (มักสะกดผิดเป็น “คื่นช่าย” หรือ “คื่นฉ่าย” หรือ ...

ลางสาด สรรพคุณและประโยชน์ ลางสาด ชื่อสามัญ Langsat (ลานสาท), Lancet (ลานเสท), Langsium (ลานเซียม) ลางสาด ชื่อวิทยาศาสตร์ Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Bennet (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Aglaia ...

มะม่วงหิมพานต์ สรรพคุณและประโยชน์ มะม่วงหิมพานต์ ชื่อสามัญ Cashew, Cashew nut (แคชชูนัท) มะม่วงหิมพานต์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Anacardium occidentale L. จัดอยู่ในวงศ์มะม่วง ...

ลองกอง สรรพคุณและประโยชน์ ลองกอง ชื่อสามัญ Longkong ลองกอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lansium domesticum Corr. จัดเป็นพืชที่อยู่ในชนิดเดียวกันกับลางสาดและลูกู หรือ ดูกู (Duku) ...

มะหลอด สรรพคุณและประโยชน์ มะหลอด ชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeagnus latifolia L. จัดอยู่ในวงศ์มะหลอด (ELAEAGNACEAE) สมุนไพรมะหลอด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า สลอดเถา หมากหลอด ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares