ข้าวโพด สรรพคุณและประโยชน์ ข้าวโพด ชื่อสามัญ Corn, Indian corn, Maize ข้าวโพด ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays Linn. จัดอยู่ในวงศ์หญ้า (POACEAE หรือ GRAMINEAE) ข้าวโพด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ...

เผือก สรรพคุณและประโยชน์ เผือก ชื่อสามัญ Taro (ภาษาจีนเรียกว่า โอ่วไน, โอ่วถึง, โทวจือ) เผือก ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott จัดอยู่ในวงศ์บอน ...

บวบเหลี่ยม สรรพคุณและประโยชน์ บวบเหลี่ยม ชื่อสามัญ Angled loofah บวบเหลี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa acutangula (L.) Roxb. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) สมุนไพรบวบเหลี่ยม ...

บอน สรรพคุณและประโยชน์ บอน ชื่อสามัญ Elephant ear, Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Japanese taro, Taro บอน ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta var. aquatilis Hassk.) ...

กล้วยนวล สรรพคุณและประโยชน์ กล้วยนวล ชื่อสามัญ Elephant banana, Ensets กล้วยนวล ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Musa glauca Roxb.) จัดอยู่ในวงศ์กล้วย ...

บวบหอม สรรพคุณและประโยชน์ บวบหอม ชื่อสามัญ Sponge gourd, Smooth loofah, Vegetable sponge, Gourd towel บวบหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa cylindrica (L.) M.Roem. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) สมุนไพรบวบหอม ...

ลูกู สรรพคุณและประโยชน์ ลูกู หรือ ดูกู ภาษาอังกฤษ Duku ลูกู ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia dookkoo Griff. จัดเป็นพืชในสกุลเดียวกันกับลองกองและลางสาด ลูกู ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares