ปลากดเหลือง ชื่อสามัญ ปลากดเหลือง Yellow mystus ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) ปลากดเหลืองเป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง ...

ปลาเล็บมือนาง ชื่อสามัญ ปลาเล็บมือนาง Siamese algae-eater ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเล็บมือนาง Crossocheilus siamensis (Smith, ...

ปลาเสือสุมาตรา ชื่อสามัญ ปลาเสือสุมาตรา Tiger barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเสือสุมาตรา Puntius partipentazona (Fowler, ...

ปลาทรงเครื่อง ชื่อสามัญ ปลาทรงเครื่อง Redtail sharkminnow ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาทรงเครื่อง Epalzeorhynchos bicolor (Smith, ...

ปลากาแดงเผือก ชื่อสามัญ ปลากาแดงเผือก Albino rainbow shark ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากาแดงเผือก Epalzeorhychos frenatum (Fowler, ...

ปลากาแดง ชื่อสามัญ ปลากาแดง Rainbow sharkminnow ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากาแดง Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934) ลักษณะทั่วไปของปลากาแดง ปลากาแดง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ...

ปลาปล้องอ้อย ชื่อสามัญ ปลาปล้องอ้อย Khuli loach ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปล้องอ้อย Pangio kuhlii (Valenciennes, ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares