ปลาสอดแดง ชื่อสามัญ ปลาสอดแดง Red swardtail ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาสอดแดง Xiphophorus hellerii Heckel, 1848 ลักษณะทั่วไปของปลาสอดแดง ปลาสอดแดงถึงเป็นปลาพื้น ๆ ...

ปลาหางนกยูง ชื่อสามัญ ปลาหางนกยูง Guppy ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาหางนกยูง Poecilia reticulata Peters 1859 ลักษณะทั่วไปของปลาหางนกยูง ปลาหางนกยูง ...

ปลาน้ำผึ้ง(อีดูด) ชื่อสามัญ ปลาน้ำผึ้ง(อีดูด) Siamese algae eater ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาน้ำผึ้ง(อีดูด) Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) ลักษณะทั่วไปของปลาน้ำผึ้ง ปลาน้ำผึ้ง ...

ปลาเสือตอ ชื่อสามัญ ปลาเสือตอ Tiger fish , Siamess tigerfish , Gold datnoid ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเสือตอ Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, ...

ปลาตองลาย ชื่อสามัญ ปลาตองลาย Indochina featherback ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ปลาตองลาย Chitala blanci (d'Aubenton, 1965) ลักษณะทั่วไปของปลาตองลาย ปลาตองลายเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ...

ปลาก้างพระร่วง (ปลากระจก ปลาผี) ชื่อสามัญ ปลาก้างพระร่วง (ปลากระจก ปลาผี) Glass sheatfish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาก้างพระร่วง (ปลากระจก ปลาผี) Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, ...

ปลาหมูอารีย์ ชื่อสามัญ ปลาหมูอารีย์ Dwarf botia ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาหมูอารีย์ Yasuhikotakia sidthimunki (Klausewitz, 1959) ลักษณะทั่วไปของปลาหมูอารีย์ รูปร่างลักษณะแบบปลาหมู ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares