รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

ตะโกนา สรรพคุณและประโยชน์ ตะโกนา ชื่อสามัญ Ebony ตะโกนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros rhodocalyx Kurz จัดอยู่ในวงศ์มะพลับ (EBENACEAE) สมุนไพรตะโกนา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

ชิงชี่ สรรพคุณและประโยชน์ ชิงชี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Capparis micracantha DC. จัดอยู่ในวงศ์กุ่ม (CAPPARACEAE หรือ CAPPARIDACEAE) สมุนไพรชิงชี่ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า หนวดแมวแดง ...

ดีหมี สรรพคุณและประโยชน์ ดีหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ Acalypha spiciflora Burm.f. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.) ส่วนอีกข้อมูลระบุว่าเป็นชนิด Cleidion javanicum Blume ...

ซ้อ สรรพคุณและประโยชน์ ซ้อ ชื่อสามัญ Gamari, So ซ้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Gmelina arborea Roxb. จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรือ LABIATAE) สมุนไพรซ้อ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

ฉัตรทอง สรรพคุณและประโยชน์ ฉัตรทอง ชื่อสามัญ Hollyhock ฉัตรทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Alcea rosea L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Althaea rosea (L.) Cav.) จัดอยู่ในวงศ์ชบา ...

ดอกดินแดง สรรพคุณและประโยชน์ ดอกดิน ชื่อสามัญ Broomrape ดอกดินแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Aeginetia indica L. จัดอยู่ในวงศ์ดอกดิน (OROBANCHACEAE) ดอกดินแดง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ...

ชาข่อย สรรพคุณและประโยชน์ ชาข่อย ชื่อสามัญ Wild tea ชาข่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Acalypha siamensis Oliv. ex Gage จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE) สมุนไพรชาข่อย ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares