รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

สมุนไพร เปล้าใหญ่ สมุนไพร เปล้าใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton oblongifolius Roxb. และบางข้อมูลระบุว่า Croton roxburghii N.P.Balakr.) จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE เช่นเดียวกับเปล้าน้อย ...

สมุนไพร เจตพังคี สมุนไพร  เจตพังคี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันคืออยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE และในบทความนี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะ ...

สมุนไพร ไคร้น้ำ สมุนไพร ไคร้น้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Homonoia riparia Lour. จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE เช่นเดียวกับโคคลาน พังคี เจตพังคี น้ำนมราชสีห์ น้ำนมราชสีห์เล็ก ...

สมุนไพร พังคี สมุนไพร พังคี หรือ ปังคี มีชื่อสามัญว่า Thick-leaved Croton, Thick leaf Croton, Cockbone’s Aroma สมุนไพร พังคี ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton crassifolius Geisel จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE ...

สมุนไพร น้ำนมราชสีห์เล็ก สมุนไพร น้ำนมราชสีห์เล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia thymifolia L. จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE เช่นเดียวกับน้ำนมราชสีห์ โคคลาน ไคร้น้ำ พังคี ...

สมุนไพร โคคลาน สมุนไพร โคคลาน ชื่อสามัญ Cocculus, Cocculus Indicus, Fishberry Indian Berry สมุนไพร โคคลาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Anamirta cocculus (Linne) Wight et Arnolt (Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn.) จัดอยู่วงศ์ MENISPERMACEAE ...

สมุนไพร น้ำนมราชสีห์ใหญ่ สมุนไพร น้ำนมราชสีห์ ชื่อสามัญ Garden spurge, Asthma weed, Snake weed, Milkweeds สมุนไพร น้ำนมราชสีห์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia hirta Linn. จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares