รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

รุ่งอรุณ สรรพคุณและประโยชน์ รุ่งอรุณ ชื่อสามัญ Chinese trumpet vine รุ่งอรุณ ชื่อวิทยาศาสตร์ Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. จัดอยู่ในวงศ์ BIGNONIACEAE เช่นเดียวกับแคหางค่าง แคทะเล ...

ไส้กรอกแอฟริกา สรรพคุณและประโยชน์ ไส้กรอกแอฟริกา ชื่อสามัญ Sausage tree, Cucumber tree ไส้กรอกแอฟริกา ชื่อวิทยาศาสตร์ Kigelia africana (Lam.) Benth. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Kigelia pinnata (Jacq.) ...

จิกน้ํา สรรพคุณและประโยชน์ จิกน้ำ ชื่อสามัญ Indian oak, Freshwater mangrove จิกน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จัดอยู่ในวงศ์จิก (LECYTHIDACEAE หรือ ...

แคหัวหมู สรรพคุณและประโยชน์ แคหัวหมู ชื่อวิทยาศาสตร์ Markhamia stipulata var. stipulata จัดอยู่ในวงศ์แคหางค่าง (BIGNONIACEAE) สมุนไพรแคหัวหมู ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

หญ้าหวาน สรรพคุณและประโยชน์ หญ้าหวาน ชื่อสามัญ Stevia (สตีเวีย) หญ้าหวาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Eupatorium rebaudianum Bertoni, Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.) ...

จาก สรรพคุณและประโยชน์ จาก ชื่อสามัญ Nypa, Atap palm, Nipa palm, Mangrove palm จาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม (ARECACEAE) ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อวงศ์ว่า PALMAE หรือ ...

ราชพฤกษ์ สรรพคุณและประโยชน์ ราชพฤกษ์ ชื่อสามัญ Golden shower, Indian laburnum, Pudding-pine tree, Purging Cassia ราชพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares