รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

จันผา สรรพคุณและประโยชน์ จันผา (จันทร์ผา, จันทน์ผา, จันทน์แดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Dracaena loureiroi Gagnep. มักเขียนผิดเป็น Dracaena ...

ติ้วขน สรรพคุณและประโยชน์ ติ้วขน ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ติ้ว (HYPERICACEAE) สมุนไพรติ้วขน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

ชะมวง สรรพคุณและประโยชน์ ชะมวง ชื่อสามัญ Cowa ชะมวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb. ex Choisy[3] จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE) สมุนไพรชะมวง ...

ติ้วเกลี้ยง สรรพคุณและประโยชน์ ติ้วเกลี้ยง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ติ้ว (HYPERICACEAE) สมุนไพรติ้วเกลี้ยง ...

งิ้วป่า สรรพคุณและประโยชน์ งิ้วป่า ชื่อสามัญ Bombax, Cotton tree, Ngiu งิ้วป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax anceps Pierre. (Bombax anceps Pierre var. anceps) จัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย ...

กระทิง สรรพคุณและประโยชน์ กระทิง ชื่อสามัญ Alexandrian laurel, Beautiful-leaf, Bornero mahogany, Indian laurel กระทิง ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum L. จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ ...

งิ้วแดง สรรพคุณและประโยชน์ งิ้ว ชื่อสามัญ Cotton tree, Kapok tree, Red cotton tree, Silk cotton, Shving brush งิ้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Bombax malabaricum DC., Gossampinus malabarica Merr.) ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares