รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

มะเดื่อหอม สรรพคุณและประโยชน์ มะเดื่อหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus hirta Vahl จัดอยู่ในวงศ์ขนุน สมุนไพรมะเดื่อหอม มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า หาด ...

มะกอกฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ มะกอกฝรั่ง ชื่อสามัญ Jew's plum, Otatheite apple[1], Golden apple, Jew plumมะกอกฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias dulcis Parkinson (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Evia dulcis (Parkinson) Comm. ex ...

มะกา สรรพคุณและประโยชน์ มะกา ชื่อวิทยาศาสตร์ Bridelia ovata Decne. จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE) สมุนไพรมะกา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ก้องแกบ (เชียงใหม่), ...

มะกล่ำต้น สรรพคุณและประโยชน์ มะกล่ำต้น ชื่อสามัญ Red sandalwood tree, Sandalwood tree, Bead tree, Coralwood tree มะกล่ำต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenanthera pavonina L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Adenanthera gersenii Scheff., ...

มะค่าแต้ สรรพคุณและประโยชน์ มะค่าแต้ ชื่อสามัญ Ma kha num มะค่าแต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Sindora siamensis Miq. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Galedupa cochinchinensis (Baill.) Prain, Galedupa siamensis (Teijsm.) Prain, Sindora cochinchinensis ...

มะกอกน้ํา สรรพคุณและประโยชน์ มะกอกน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeocarpus hygrophilus Kurz จัดอยู่ในวงศ์มุ่นดอย (ELAEOCARPACEAE) สมุนไพรมะกอกน้ำ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

มหาหิงคุ์ สรรพคุณและประโยชน์ มหาหิงคุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Ferula assa-foetida L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) สมุนไพรมหาหิงคุ์ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares