รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

มะกา สรรพคุณและประโยชน์ มะกา ชื่อวิทยาศาสตร์ Bridelia ovata Decne. จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE) สมุนไพรมะกา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ก้องแกบ (เชียงใหม่), ...

มะค่าแต้ สรรพคุณและประโยชน์ มะค่าแต้ ชื่อสามัญ Ma kha num มะค่าแต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Sindora siamensis Miq. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Galedupa cochinchinensis (Baill.) Prain, Galedupa siamensis (Teijsm.) Prain, Sindora cochinchinensis ...

เฟื่องฟ้า สรรพคุณและประโยชน์ เฟื่องฟ้า ชื่อสามัญ Paper flower, Bougainvillea เฟื่องฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainvillea glabra Choisy จัดอยู่ในวงศ์บานเย็น (NYCTAGINACEAE) เฟื่องฟ้า ...

มหาหิงคุ์ สรรพคุณและประโยชน์ มหาหิงคุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Ferula assa-foetida L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) สมุนไพรมหาหิงคุ์ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

เฟิร์นเงิน สรรพคุณและประโยชน์ เฟิร์นเงิน ชื่อสามัญ Silver lace fern, Sword brake fern, Slender brake fern เฟิร์นเงิน ชื่อวิทยาศาสตร์ Pteris ensiformis Burm. f. จัดอยู่ในวงศ์ PTERIDACEAE ...

มหาหงส์ สรรพคุณและประโยชน์ มหาหงส์ ชื่อสามัญ Butterfly lily, Garland flower, Ginger lily, White ginger มหาหงส์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hedychium coronarium J.Koenig จัดอยู่ในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) สมุนไพรมหาหงส์ ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares