พัฒนาการของเด็กในวัยเรียน

พัฒนาการของเด็กในวัยเรียน

พัฒนาการปกติทางด้านการเคลื่อนไหว และสติปัญญา

  • การทรงตัวและการเคลื่อนไหวทรงตัวได้ดี ขี่จักรยาน 2 ล้อได้ วาดรูปตามแบบวงกลม สี่เหลี่ยม รูปทรงกระบอก และภาพซ้อนได้เมื่ออายุย่างขึ้น 9 ขวบ การใช้ตาและมือ ยืนขาเดียว ปิดตาได้นาน 15 วินาที เมื่ออายุ 9 ขวบ

  • การสื่อความหมายและภาษา บอกวันในสัปดาห์ได้ก่อน แล้วบอกเดือนของปีได้ ในที่สุดจะบอกเดือนถอยหลังได้ เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน เข้าใจปริมาตร พอถึง 9 ขวบก็จะคิดเลขในใจได้ บวกลบหลายชั้นได้ แต่คูณได้ชั้นเดียว

  • อารมณ์และสังคม เด็กรับผิดชอบงานที่ทำเป็นประจำ จับกลุ่มคบเพื่อนเพศเดียวกัน ยังเชื่อฟังผู้ใหญ่ รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร ชอบทำดีเพื่อรางวัล และการชมเชย

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares