เทคนิคฝึกลูกน้อยควบคุมตนเอง


เทคนิคฝึกลูกน้อยควบคุมตนเอง

สมัยเราเด็กๆ จำได้ว่า จะทำอะไรแต่ละอย่าง เราจะรู้สึกเกรงใจพ่อแม่ กลัวพ่อว่าแม่ดุ ไม่ค่อยกล้าทำอะไร เลยกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออก สมัยนี้มีการสนับสนุนให้เด็กกล้าแสดงออกมีอิสระ ซึ่งปล่อยให้อิสระกันมากจนกลายเป็นหย่อนยานจนไม่สามารถบังคับตัวเองได้ เกิดเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง การเลี้ยงเด็ก เหมือนลูกตุ้มแกว่งไปด้านหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่ง การปล่อยให้เป็นอิสระก็ดี แต่ควรอยู่ในความพอดี ต้องให้เด็กรู้จักการควบคุมตนเอง อย่าทำอะไรให้เกินขอบเขตที่เหมาะสม

การควบคุมตนเองตั้งแต่ 1 ขวบครึ่ง เริ่มตั้งแต่การควบคุมการขับถ่ายได้ คือการควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ ฝึกให้ลูกเข้าห้องน้ำ ไม่ควรใช้วิธีบังคับลูกด้วยสายตาหรือน้ำเสียง เพราะลูกจะกลัว กลายเป็นความทรงจำที่ไม่ดี การสอนการฝึกต้องให้กำลังใจกับลูกน้อย การควบคุมตนเองในเรื่องต่างๆ ต้องอาศัยกำลังจากภายนอก และเป็นอย่างนี้หลายปี โดยเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆ เรื่องไหนเก่าแล้วก็จะคุมตัวเองได้ เรื่องไหนเป็นความสนใจใหม่ๆ หรือไม่สนใจใหม่ๆ พ่อแม่ก็จะต้องเข้าคุมอีกทีหนึ่ง

เรื่องสนใจใหม่ๆ เช่น เกม ของเล่น ฯลฯ เรื่องเหล่านี้ต้องคุมตัวเองให้ทำน้อยลง เรื่องไม่สนใจใหม่ๆ เช่นการทำการบ้าน หรือท่องหนังสือ เรื่องเหล่านี้ต้องควบคุมตนเองให้ทำมากขึ้น

พอเริ่มคุมลูกได้ด้วยกำลังภายนอกแล้ว ลองลดการควบคุมลง แล้วสังเกตว่าเด็กคุมตนเองได้หรือยัง หรือเวลาที่เห็นของที่เราเคยห้ามเล่น ยังเข้าไปเล่นหรือเปล่า ถ้าคุมตัวเองได้ เรื่องนี้ก็เข้าช่วงที่สอง คือ คุมตนเองได้แล้ว ซึ่งตอนนี้จะยังคุมตนเองได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องธรรมดา จนช่วงสุดท้ายจะคุมตัวเองได้สมบูรณ์

3T :- Teach , Train , Test

แต่ละเรื่อง แต่ละวัย จะมีแบบฝึกหัดทำนองนี้ให้ทำตลอดเวลา อดทนทำไปเรื่อยๆ ใช้สูตร..

  • Teach คือ สอน ก็คือพูดแนะนำ
  • Train คือ ฝึก หรือกำกับ
  • Test คือ ลองไม่กำกับ ดูว่าทำเองได้หรือยัง ถ้าทำได้ ก็ปล่อยให้ทำไป ถ้ายังไม่ได้ก็กลับไปคุมใหม่

ทำไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย ก็จะได้ลูก ที่ “รู้อยู่” คือ รู้ว่าอยู่อย่างไร ทำอะไรได้แค่ไหน ควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเลิกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่บนความพอดี จะดีที่สุด อย่าให้อิสระมากเกินจนกลายเป็นปล่อยปละละเลย อย่าควบคุมเกินไปจนลูกคิดว่าตัวเองเป็นนักโทษ ไม่กล้าแสดงออกใดใด จนลูกกลายเป็นเด็กเก็บกดนะคะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร ModernMom Vol.18 ภาพประกอบจาก maerakluke.com

0
Shares