เจ้าจอมยุ่ง ไม่ยอมกินอาหาร

เจ้าจอมยุ่ง ไม่ยอมกินอาหาร

กลุ้มใจเป็นที่สุด เพราะลูกไม่ยอมรับประทานอาหาร ทั้งๆ ที่พยายามดัดแปลงและทำให้ดีที่สุด หลอกล่อยังไงก็ไม่ยอม หมดความสามารถจริงๆ"

เด็กในวัยตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป จะเริ่มรู้สึกตนว่า มีอิสระในการกระทำพฤติกรรมบางอย่างให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ เป็นการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ที่ถือว่าปกติคือ เด็กจะดื้อและต่อต้านไม่ยอมทำตามคำขอร้อง และในความดื้อทั้งหลายแหล่นั้น คุณแม่หลายคนมัก จะต้องหัวเสียอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาอาหาร และพบว่าลูกสุดที่รักไม่ยอมรับประทาน สาเหตุทั่วไปที่ทำให้เด็กปฏิเสธอาหารนอกจากที่กล่าวแล้ว อาจเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้คือ

เพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจจากผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะในรายที่ถูกพะเน้าพะนอ ตามใจมากๆ หรือพ่อแม่ที่วิตกกังวลเป็นทุกข์ว่า ลูกจะได้อาหารไม่เพียงพอ เด็กฉลาดจะเรียนรู้ได้ทันที พร้อมทั้งนำมาเป็นข้อเรียกร้อง ความสนใจเพื่อเอาชนะพ่อแม่เด็กบางคน จะใช้การยอมรับประทานอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนอยากได้ หรือสิ่งที่ตนพอใจ เช่น ให้พาไปเที่ยว

ในช่วงของการที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น ระยะที่หัดคว่ำ คลาน นั่ง หรือ ยืน ได้ใหม่ๆ เด็กจะสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของตน และพยายามทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ จนกระทั่งไม่สนใจการรับประทานอาหาร หรือรับประทานน้อยลง แต่เป็นไปชั่วคราวเท่านั้น

สภาพสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่ในลักษณะที่ถูกบังคับ เช่น เด็กจะต้องนั่งอ้าปากรอรับการป้อนอาหารขณะป้อนก็จะถูกข่มขู่ อยู่ตลอดเวลา หรือป้อนอย่างรวดเร็วจนแทบจะไม่ให้เด็กเคี้ยว เมื่อเด็กเคี้ยวไม่ทันก็โกรธเด็ก พี่เลี้ยงบางคนอาจแสดงความโกรธ โดยใช้ช้อนกระแทกปากเด็กแรงๆ ซึ่งจะเป็นผลกระทบกระเทือน ซึ่งถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในระยะกำลังพัฒนาทางการพูด อาจจะทำให้เด็กพูดช้าลงหรือพูดติดอ่างได้ และเป็นผลให้เด็กไม่ยอมรับประทานอาหารในบางครอบครัวมีพิธีการในการรับประทานอาหาร ที่มีกฎเกณฑ์และระเบียบมากเกินไป ทำให้เด็กลังเลและเบื่อหน่าย จนไม่อยากรับประทานอาหาร

ในระหว่างการรับประทาอาหารที่มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ทำให้เด็กตื่นเต้นตกใจ

วิธีการแก้ปัญหา ต้องพิจารณาดูว่า สาเหตุของการปฏิเสธอาหารนั้นมาจากสาเหตุใด และแก้ตามสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ในเด็กแต่ละคน อาจจำเป็นต้องใช้วิธีการแก้หลายๆ วิธีร่วมกัน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตามสาเหตุ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูก เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านอารมณ์ และจิตใจของเด็กเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares