ส่งเสริมพัฒนาลูกรัก วัย 1 - 3 ปี ด้วยของเล่น และการเล่น

ส่งเสริมพัฒนาลูกรัก วัย 1 - 3 ปี ด้วยของเล่น และการเล่น

พัฒนาการด้านการเล่นของเด็กตามวัยต่างๆ และแนะนำวิธีการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัย

อายุ 12-18 เดือน

 • เด็ก สามารถที่จะตั้งไข่ได้ เปิดโอกาสให้เด็กได้ ยืนเอง จูงเดิน เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว
 • ให้เด็กได้หยิบ จับสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ เพื่อพัฒนาการ ใช้มือ ในการทำงานประสาน กับสายตา ต้องระวังเด็กเอาของเข้าปาก
 • อ่านนิทานให้ฟัง พร้อมดูรูปเพื่อพัฒนาด้านสังคม
 • ให้เด็กได้ใช้ดินสอสี ขีด เขียน เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือ

อายุ 18 - 24 เดือน

 • เล่านิทาน ประกอบรูปภาพ ให้เด็กฟังบ่อยๆ เพื่อเรียนรู้ ทางภาษา การเรียงลำดับเหตุการณ์
 • ให้ฟังเทปเพลงจังหวะสนุกๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษา-รับรู้จังหวะ
 • ให้เล่นดินน้ำมัน เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือ
 • ชอบที่จะปีนป่ายขึ้นลงบันได ชอบเลียนแบบ ผู้ใกล้ชิด
 • ให้เล่นบทบาทสมมุติ เช่น เล่นขายของเล่นหม้อข้าวหม้อแกง
 • ให้เด็กได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งต่างคนต่างเล่น และ จะเล่นใกล้กัน
 • เด็กวัยนี้เบื่อง่ายสมาธิสั้น

อายุ 2 - 3 ปี

 • ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม เช่น กระดานลื่น ขี่สามล้อ เตะฟุตบอล ปีนป่าย เพื่อพัฒนาการทรงตัว การบังคับทิศทาง การเคลื่อนไหว ให้รู้จักการเล่นที่มีกฎ กติกาการรอคอย
 • อาจเกิดปัญหาทะเลาะกับเด็กอื่นได้ เพราะเป็นช่วงที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี ระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการซุกซน และ การเลียนแบบ

* จากเอกสารข้อมูลแผ่นพับเรียบเรียงโดย งามตา รอดสนใจโครงการนันทนาการผู้ป่วยเด็ก งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 

0
Shares