การฝึกการแต่งตัว

การฝึกการแต่งตัว

การแต่งตัวมีพัฒนาการเป็นขั้นตอน และมีเคล็ดลับการสอนให้เด็กแต่งตัวเป็นด้วยตนเอง ดังนี้

พัฒนาการของการแต่งตัวในวัยต่างๆ

 • ก่อน 1 ขวบทารกแต่งตัวไม่ได้ แต่ให้ความร่วมมือในการแต่งตัว โดยยกแขนยกขาขึ้น ให้ผู้ใหญ่สวมใส่ให้
 • 1-1 1/2ขวบ เริ่มดึงเสื้อผ้า ถุงเท้า ออกจากตัวได้ และถอดเสื้อผ้าได้เอง เมื่ออายุ 2 ขวบ เมื่อทารกเดินได้ ควรให้นำเสื้อผ้าใส่ตะกร้าผ้าเอง
 • 1 1/2 -3 1/2 ขวบ หัดแต่งตัวเองได้ ติดกระดุม รูดซิป หวีผม แปรงฟัน ชอบแต่งตัวเอง
 • 4 1/2 -5 ขวบ ไม่ชอบแต่งตัวเอง ทั้งๆ ที่ทำได้เองแทบทั้งหมด แต่ยังไม่เรียบร้อย
 • 6-7 ขวบ แต่งตัวได้เอง แต่ช้า
 • 8 ขวบ แต่งตัวได้เอง และเร็วขึ้น

วิธีการ

 • ผู้ใหญ่ควรเปิดโอกาสให้เด็กแต่งตัวเองบ้าง เช่น ตั้งแต่ 1-1 1/2 ขวบ ควรให้เด็กหัดถอดเสื้อผ้าเอง วัย 2 1/2 -3 ขวบ ชอบแต่งตัวเอง ทั้งที่ผู้ใหญ่ทำให้จะแต่งเสร็จเร็วกว่า เด็กวัย 4 1/2 -5 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่ผู้ใหญ่ ต้องการให้แต่งตัวเอง กลับไม่ชอบแต่ง ดังนั้นจึงควรให้เด็กแต่งตัวเองบ้าง เมื่อเขาต้องการทำ
 • ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำสั่งสอน และบอกวิธีทำให้
 • เด็กที่เดินได้คล่องแคล่ว ควรฝึกให้เก็บของ ของตนให้เป็นที่ เช่น เด็ก 18 เดือน ฝึกให้เอาเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไปใส่ตะกร้าผ้า เป็นต้น
 • พ่อแม่พี่น้อง ควรทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น
 • ทารกและเด็กเมื่อได้รับการฝึกกิจวัตรหลายๆ อย่างโดยใช้หลักการเดียวกัน จึงเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติตามระเบียบวินัย เมื่อเติบโตขึ้น ผู้ใหญ่จึงสามารถอบรมเด็ก ให้มีระเบียบวินัยในเรื่องอื่นๆ ต่อไป เช่น การใช้เวลา การใช้เงิน ตลอดเรื่อยไปจนกระทั่ง การฝึกระเบียบวินัยในเรื่องจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการอยู่ร่วมกัน และเป็นนามธรรมซึ่งยากแก่การเข้าใจ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares