อายุ 4 ขวบแล้ว ยังปัสสาวะรดที่นอนอยู่เลย

อายุ 4 ขวบแล้ว ยังปัสสาวะรดที่นอนอยู่เลย

ปัสสาวะรดที่นอนเป็นประจำ ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไร ทั้งทั้งที่พยายามฝึกเรื่องขับถ่ายให้เป็นเวลาอยู่เสมอ และก่อนนอนดิฉันจะต้องกระตุ้นแกให้ปัสสาวะ โดยดิฉันจะเป็นเพื่อนแกไปเข้าห้องน้ำทุกครั้ง"

เด็กส่วนมากที่มีอายุพ้นวัย 4 ขวบ ไปแล้วสามารถควบคุมการขับถ่ายได้ และมักไม่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะรดที่นอน ถ้าเกินวัยนี้มักจะมีปัญหาทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความกลัว วิตกกังวลและความคับข้องใจต่างๆ ถ้าเด็กมีอารมณ์ดังกล่าวแล้ว อาจเนื่องจากการมีน้องใหม่ การถูกพลัดพรากจากคุณแม่ไปเข้าโรงเรียน การสูญเสียบุคคลที่เด็กรัก และคุ้นเคยชั่วคราวและถาวร ปัญหาเรื่องนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกทาง อาจเป็นนิสัยติดตัวไปจนโตได้ และอาจเป็นสาเหตุให้มีปัญหาอื่นตามมา เช่นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะเกรงว่าหลับแล้วจะปัสสาวะรดที่นอน เกิดความละอาย ความรู้สึกนี้จะทำให้เด็กแยกตัวเอง ไม่เข้าหมู่พวกกับเด็กอื่นๆ วิธีการแก้ปัญหาก็คือ ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กไม่สบายใจ และรีบดำเนินการแก้ไข

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares