พัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี


พัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี 

และพัฒนาการที่สงสัยว่าผิดปกติ

เด็กวัยนี้ เริ่มซุกซน มีพละกำลังในการสำรวจโลกมากขึ้น เขากำลังเรียนรู้ว่าอะไรเป็นโลกจินตนาการ (Fantasy) หรืออะไรเป็นโลกแห่งความจริง

พัฒนาการที่ปกติ

 •  ยืนขาเดียวได้นานเกิน 10 วินาที
 •  กระโดดได้สูง
 •  เล่นชิงช้า ปีนป่ายได้คล่อง
 •  กระโดดข้ามเส้น หรือเครื่องกีดขวางได้พอประมาณ

 

พัฒนาการที่ผิดปกติ มีอาการดังต่อไปนี้

 •  แสดงอาการหวาดกลัว และขี้ขลาดมาก
 •  ก้าวร้าวมาก
 •  เกาะแม่หรือพ่อแจ
 •  ไม่สนใจเล่นกับเพื่อน
 •  ไม่ตอบสนองต่อคนรอบข้าง
 •  ไม่เล่นสมมติ หรือเล่นตามอย่างเพื่อน
 •  ดูเหมือนเป็นเด็กไม่มีความสุข ซึมเศร้าตลอดเวลา
 •  ไม่เข้าร่วมทำกิจกรรมอะไรเลย
 •  หลีกเลี่ยงที่จะคบกับเด็กคนอื่น
 •  ไม่แสดงอารมณ์ใด ๆให้เห็น
 •  ไม่ยอมกิน นอน ใช้ส้วม
 •  แยกโลกแห่งจินตนาการจาก โลกแห่งความจริงไม่ได้
 •  ไม่เข้าใจคำสั่ง ?วางถ้วยบนโต๊ะ?
 •  บอกชื่อและนามสกุลตัวเองไม่ได้
 •  ไม่พูดถึงกิจกรรม และประสบการณ์ใน แต่ละวันให้พ่อแม่ฟัง
 •  จบดินสอไม่ค่อยเป็น
 •  ถอดเสื้อไม่ค่อยได้
 •  แปรงฟันไม่ได้ดี
 •  ล้างมือและเช็ดมือไม่เป็น

 

พัฒนาการด้านอื่นๆ ที่ปกติมีดังนี้

การใช้มือและนิ้ว

 • 3 ขวบ เขียนวงกลมได้ - 4 ขวบ เขียนสี่เหลี่ยมได้ - 5 ขวบ เขียนรูปสามเหลี่ยมได้
 •  เขียนสามเหลี่ยมและตัวเลขตามแบบได้
 •  เขียนรูปภาพที่มีลำตัวได้
 •  เขียนตัวหนังสือได้บางตัว
 •  ใส่เสื้อและถอดเสื้อได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ
 •  ใช้ ช้อน ส้อม ได้
 •  เข้าส้วมเองได้

 

พัฒนาด้านภาษา

 •  จำเรื่องราวบางตอนของนิทานได้
 •  พูดประโยคยาวมากกว่า 5 พยางค์
 •  เล่าเรื่องยาว ๆ ได้
 •  บอกชื่อตัวเองและที่อยู่ได้


พัฒนาด้านความคิดและความจริง

 •  นับเลขได้เกิน 10
 •  บอกสีต่าง ๆ ได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 สี
 •  เข้าใจความสำคัญของเวลา
 •  รู้จักของใช้ในบ้าน


พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์

 •  ต้องการเอาใจเพื่อน
 •  ต้องการทำหรือมีของอย่างเพื่อน
 •  ทำตามกฎเกณฑ์
 •  ชอบร้องเพลง เต้นรำ และแสดง
 •  ชอบอิสระ และไปบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ด้วยตัวเอง
 •  รู้จักเพศ
 •  แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นโลกแห่งความจริง
 •  บางครั้งแสดงความต้องการ ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ บางครั้งก็ให้ความร่วมมืออย่างดี


ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares