รวบรวมเรื่องราว บทความเกี่ยวกับวันสำคัญของไทยตลอดทั้งปีว่ามีวันอะไรบ้าง ตรงกับวันไหน ความสำคัญและจะได้ทราบว่าวันสำคัญเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ริเริ่มหรือระบุให้วันนั้นๆ เป็นวันสำคัญอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่เราชาวไทยสมควรที่จะทำหรือปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งบทความที่เรานำมาเสนอนี้เหมาะสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม หรือจะนำไปใช้ในบทเรียนก็ได้

วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) คำขวัญวันเด็ก 2558  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ คำขวัญวันเด็ก 2558 คือ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต ...

วันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม) ความหมาย วันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ปี หมายถึง ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares