วันครอบครัววันแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่

วันครอบครัววันแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่

ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ทีไร เจ้เห็นแต่คนวางแผนจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ หรือไปเล่นน้ำที่ไหนกันดี จนลืมไปรึเปล่าคะ? ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีวันสำคัญๆ อย่างวันครอบครัวอยู่ด้วย วันนั้นเราจะไปรู้จักวันครอบครัวให้มากขึ้น จะได้เข้าใจถึงความสำคัญของวันนี้ และจะได้ตัดสินใจทำสิ่งดีๆ กับครอบครัวกันบ้างยังไงล่ะคะ

ความเป็นมาของวันครอบครัว ย้อนไปในอดีต เมื่อคณะกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชนสภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปผลการศึกษาเรื่องปัญหาเด็กและเยาวชนว่าปัญหาครอบครัวในปัจจุบันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ขึ้น จึงเห็นสมควรว่าควรจะจัดให้มีวันแห่งครอบครัวขึ้น เพื่อที่ทุกคนจะได้ตระหนักในความสำคัญของครอบครัวและช่วยกันสร้างครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งค่ะ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีซึ่งมี 'พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ' เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติให้อนุมัติให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก และหลังจากนั้นวันที่ 14 เมษายนของทุกปีก็กลายเป็นวันครอบครัว อีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศค่ะ

ประเภทของครอบครัว ครอบครัวไทยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าครอบครัวของเรานั้นจะจัดอยู่ในประเภทไหน

ครอบครัวเนื้อแท้ หรือครอบครัวพื้นฐาน (Nuclear or Elementary Family) หรือครอบครัวเบื้องต้น จะประกอบด้วย 2 Generation คือพ่อ แม่ และลูก แต่ในทางวัฒนธรรมก็จะมีญาติอยู่ด้วย เช่น ในสังคมไทยบางครอบครัวต้องเลี้ยงพ่อ-แม่ของฝ่ายสามีหรือภรรยา หรือบางครอบครัวมีพี่หรือน้องของสามีที่ยังเป็นโสดอาศัยอยู่ การที่มีญาติอาศัยบ้างก็มิได้ทำให้ครอบครัวเนื้อแท้กลายเป็นครอบครัวแบบอื่นไป เพราะอำนาจของหัวหน้าครอบครัวก็ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ ครอบครัวแบบนี้เกิดขึ้นง่าย บางคนนิยมเรียกว่าครอบครัวพื้นฐาน เพราะครอบครัวแบบนี้เป็นรากฐานของครอบครัวแบบอื่นๆ

ครอบครัวขยาย (Extended or Joint Family) ประกอบด้วยสมาชิก 3 ระดับ คือ พ่อ แม่ ลูก และปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ในครอบครัวเดียวกัน การใช้จ่ายทรัพย์สินเป็นในลักษณะของกงสีค่ะ

ครอบครัวผสมหรือครอบครัวซ้อน (Composite or Compound Family) หมายถึง ครอบครัวที่ชายหรือหญิงมีคู่ชีวิตได้มากกว่า 1 คนและนำมาอยู่อาศัยรวมกันในครอบครัวเดียวกัน

ครอบครัวสาระ (Essential Family) คือครอบครัวที่มีเฉพาะแม่และลูกๆ พ่อต้องไปหางานทำในเมือง ซึ่งกำลังทวีจำนวนมากขึ้น

ทำไมครอบครัวถึงสำคัญ เพราะครอบครัวนั้นคือสังคมแรกของเราตั้งแต่ลืมตามาดูโลกเลยไงคะ ถ้าเรามีความรักความผูกพันและสามัคคีกันดีในครอบครัว หรือที่เรียกว่าครอบครัวอบอุ่น ก็จะทำให้เรามีความเข้มแข็งทางจิตใจ สามารถออกไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้แบบสบายๆ แต่ถ้าครอบครัวขาดความรัก ความเข้าใจ หรือครอบครัวต้องแตกแยกจนเด็กขาดความอบอุ่น ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปในอนาคตได้ค่ะ

สิ่งที่คนในครอบครัวควรจะปฏิบัติต่อกันเพื่อความรัก ความอบอุ่น และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวค่ะ

  • ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทรต่อกัน
  • หันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีอะไรก็ปรึกษากัน
  • ช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  • ดูแลเอาใจใส่และให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น
  • รู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด/เพื่อความมั่นคงของครอบครัว
  • หากมีใครทำผิดพลั้งก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
  • ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

สงกรานต์นี้อย่ามัวเล่นน้ำเพลินจนลืมให้ความสำคัญกับความรักที่ยิ่งใหญ่ในครอบครัวนะคะ

ขอขอบคุณ ที่มา : Spicy ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares