รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พันธุ์ปลา ลักษณะของปลาแต่ละสายพันธุ์ รวมสายพันธุ์ปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงาม หรือปลาเศรษฐกิจ สายพันธุ์ปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป เพื่อคุณผู้อ่านจะได้รู้ถึงมาตรฐานสายพันธุ์ของปลา แต่ละสายพันธุ์ว่าเป็นอย่างไร จะได้เลือกมาเลี้ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการ หรือสำหรับคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็จะได้เลี้ยงอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุดทั้งคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงค่ะ

ปลาเสือพ่นน้ำ ชื่อสามัญ ปลาเสือพ่นน้ำ Archer fish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเสือพ่นน้ำ Toxotes chatareus (Hamilton, ...

ปลากระแห ชื่อสามัญ ปลากระแห Tinfoil barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระแห Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853) ลักษณะทั่วไปของ ปลากระแห ปลากระแห มีถิ่นอาศัยในแม่น้ำ ลำคลอง ...

ปลาตะเพียนทอง ชื่อสามัญ ปลาตะเพียนทอง Red tail หรือ Tinfoil barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus (Günther, ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares