รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พันธุ์ปลา ลักษณะของปลาแต่ละสายพันธุ์ รวมสายพันธุ์ปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงาม หรือปลาเศรษฐกิจ สายพันธุ์ปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป เพื่อคุณผู้อ่านจะได้รู้ถึงมาตรฐานสายพันธุ์ของปลา แต่ละสายพันธุ์ว่าเป็นอย่างไร จะได้เลือกมาเลี้ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการ หรือสำหรับคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็จะได้เลี้ยงอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุดทั้งคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงค่ะ

ปลากาแดง ชื่อสามัญ ปลากาแดง Rainbow sharkminnow ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากาแดง Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934) ลักษณะทั่วไปของปลากาแดง ปลากาแดง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ...

ปลาเสือสุมาตรา ชื่อสามัญ ปลาเสือสุมาตรา Tiger barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเสือสุมาตรา Puntius partipentazona (Fowler, ...

ปลาซิวข้างขวาน ชื่อสามัญ ปลาซิวข้างขวาน Harlequin rasbora, Red rasbora, Harlequin fish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาซิวข้างขวาน Trigonostigma heteromorpha (Duncker, ...

ปลากาแดงเผือก ชื่อสามัญ ปลากาแดงเผือก Albino rainbow shark ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากาแดงเผือก Epalzeorhychos frenatum (Fowler, ...

ปลาปล้องอ้อย ชื่อสามัญ ปลาปล้องอ้อย Khuli loach ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปล้องอ้อย Pangio kuhlii (Valenciennes, ...

ปลาพลาตี้ ชื่อสามัญ ปลาพลาตี้ Common platy ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาพลาตี้ : Xiphophorus maculatus) ปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิืดหนึ่ง ในวงศ์ปลาสอด (Poeciliidae) ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares