รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พันธุ์ปลา ลักษณะของปลาแต่ละสายพันธุ์ รวมสายพันธุ์ปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงาม หรือปลาเศรษฐกิจ สายพันธุ์ปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป เพื่อคุณผู้อ่านจะได้รู้ถึงมาตรฐานสายพันธุ์ของปลา แต่ละสายพันธุ์ว่าเป็นอย่างไร จะได้เลือกมาเลี้ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการ หรือสำหรับคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็จะได้เลี้ยงอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุดทั้งคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงค่ะ

ปลาจูบ (ปลาหมอตาล) ชื่อสามัญ ปลาจูบ(ปลาหมอตาล) Kissing gourami, Temminck's kissing ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาจูบ(ปลาหมอตาล) Helostoma temminkii Cuvier, 1829 ลักษณะทั่วไปของปลาจูบ ปลาหมอจูบ ...

ปลากระดี่มุก ชื่อสามัญ ปลากระดี่มุก Pearl gourami ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระดี่มุก Trichogaster leerii (Bleeker, ...

ปลากดเหลือง ชื่อสามัญ ปลากดเหลือง Yellow mystus ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) ปลากดเหลืองเป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง ...

ปลากระดี่นาง ชื่อสามัญ ปลากระดี่นาง Moonlight gourami ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis (Günther, ...

ปลาเล็บมือนาง ชื่อสามัญ ปลาเล็บมือนาง Siamese algae-eater ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเล็บมือนาง Crossocheilus siamensis (Smith, ...

ปลากัด ชื่อสามัญ ปลากัด Siamese fighting fish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากัด Betta splendens Regan, ...

ปลาทรงเครื่อง ชื่อสามัญ ปลาทรงเครื่อง Redtail sharkminnow ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาทรงเครื่อง Epalzeorhynchos bicolor (Smith, ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares