ปลาหนวดพราหมณ์ ๑๔ เส้น

ชื่่อวิทยาศาสตร์ : Polynemus multifilis Schlegel, 1845

ชื่อการค้า : Fringed Threadfin

ลักษณะทั่วไป ปลาหนวดพราหมณ์ ๑๔ เส้น : ปลาหนวดพราหมณ์ชนิดนี้มีเส้นของก้านครีบอกส่วนล่าง ๑๔ เส้น ซึ่งยาวไม่เท่ากัน ๓ เส้น ตอนบนยาวเป็น ๒ เท่าของลำตัว อีก ๑๑ เส้น ที่เหลือมีความยาวไล่เรียงลำดับจากอันแรกถึงสุดท้าย ทั้งปลาตัวเล็กและตัวใหญ่มีสีเหลืองเทาหรือเขียว

ถิ่นอาศัย : แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง และในลำน้ำที่ไหลลงสู่อ่าวไทย

อาหาร : แมลง และกุ้ง

ขนาด : ๒๗ เซนติเมตร

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบจาก thaifancyfish.com

0
Shares