ปลาปักเป้าเหลืองทอง


ปลาปักเป้าเหลืองทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปักเป้าเหลืองทอง : Xenopterus naritus (Richardson)

ชื่อสามัญ ปลาปักเป้าเหลืองทอง : Blowfish

ลักษณะเด่น : ลำตัวแบนข้างค่อนข้างยาวรี หัวทู่ ปากสั้น มีเส้นข้างลำตัว มีก้านครีบหลัง ๓๓-๓๕ อันมีก้านครีบก้น ๒๖-๒๘ อัน

ลักษณะทั่วไป ปลาปักเป้าเหลืองทอง : ลำตัวแบนข้าง ลำตัวมีสีเหลืองเขียว บริเวณส่วนท้องจะมีสีจางกว่าส่วนหลัง ครีบทุกครีบมีสีจาง

การศึกษาพิษ : มีรายงานจากตัวอย่างปลาบริเวณทะเลอันดามันพบว่ามีพิษเกินค่ามาตรฐานในเนื้อเยื่อทุกส่วนที่ศึกษาโดยพบในเนื้อและหนัง ๑๘ MU/g และในตับ ๓๐ MU/g

รายงานในประเทศไทย : ประภากร (2528) Suvatti (1981) และ Monkolprasit et al(1997)

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบจาก biologie-seite.de

0
Shares