ปลาปักเป้าหางไหม้


ปลาปักเป้าหางไหม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปักเป้าหางไหม้ : Arothron immaculatus (Bloch & Schneider, 1801)

ชื่อสามัญ ปลาปักเป้าหางไหม้ :  Immaculate blowfish

ลักษณะเด่น : ขอบหางดำ บนลำตัวไม่มีร่องรอยสีดำ

ลักษณะทั่วไป ปลาปักเป้าหางไหม้ : หัวกว้างทู่ มีหนามขนาดเล็กอยู่ทั่วตัว ครีบหางตัดตรง บริเวณหัว หลัง และคอดหางมีสีเทาเข้ม บริเวณข้างลำตัวมีสีเทาอมเหลือง ครีบหลังและครีบก้นสีเทา ครีบหูและครีบหางสีเหลืองอ่อน ขอบรอบครีบหางมีสีดำ

การศึกษาพิษ : ตัวอย่างปลาจากบริเวณทะเลอันดามันพบพิษน้อยกว่าค่ามาตรฐานในเนื้อเยื่อทุกส่วนที่ศึกษาโดยมีค่าน้อยกว่า ๑ MU/g แต่ตัวอย่างบริเวณอ่าวไทยพบว่าในเนื้อ และตับ มีพิษเกินค่ามาตรฐานโดยมีค่า ๓๕ และ ๖๐ MU/g ตามลำดับ

รายงานในประเทศไทย : ประภากร (๒๕๒๘) Suvatti (1981) และ Monkolprasit et al(1997)

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบจาก fishesofaustralia.net.au

0
Shares