ปลาปักเป้าหลังเรียบ


ปลาปักเป้าหลังเรียบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปักเป้าหลังเรียบ : Lagocephalus inermis (Temminck & Schlegel, 1850)

ชื่อสามัญ ปลาปักเป้าหลังเรียบ : Smooth-backed blowfish

ลักษณะเด่น : หลังและท้องไม่มีหนาม

ลักษณะทั่วไป ปลาปักเป้าหลังเรียบ : รูปร่างและสีสันคล้ายกับปลาปักเป้าหลังด่าง Lagocephalus sceleratusแต่ไม่มีจุดสีเข้มบนลำตัวเลย

การศึกษาพิษ : ปลาบริเวณทะเลอันดามันไม่พบพิษในเนื้อและตับ แต่ในผิวหนังและรังไข่มีค่า ๖ และ ๑๓ MU/g ตามลำดับ ในบริเวณอ่าวไทยพบว่าในเนื้อมีค่า ๐.๙๗ MU/g ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ในหนัง ตับ และไข่ มีพิษเกินค่ามาตรฐาน โดยมีค่า ๕.๗, ๑๐๔.๙๕ และ ๓๒.๔ MU/g ตามลำดับ

รายงานในประเทศไทย : ประภากร (๒๕๒๘)

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบจาก taibif.tw

0
Shares