ปลาปักเป้าหลังเขียว


ปลาปักเป้าหลังเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801)

ชื่อสามัญ : Green rough-backed blowfish

ลักษณะเด่นของปลาปักเป้าหลังเขียว : บริเวณของหนามหน้าครีบหลังกระจายเป็นบริเวณกว้างจนคลุมบริเวณส่วนบนของหัวทั้งหมด โดยขอบด้านข้างเว้าเล็กน้อย

ลักษณะทั่วไปของปลาปักเป้าหลังเขียว : รูปร่างและสีสันคล้ายกับปลาปักเป้าหลังน้ำตาล Lagocephalus spadiceusสีลำตัวบริเวณหลังมีสีเขียวมะกอกและค่อยๆ จางลงบริเวณข้างลำตัว ครีบทุกครีบมีสีเหลือง

การศึกษาพิษ : ปลาจากบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยพบว่ามีพิษเกินค่ามาตรฐานในเนื้อเยื่อทุกส่วนแต่ ไม่สูงมาก และตรวจพบพิษเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่าง

รายงานในประเทศไทย : ประภากร (๒๕๒๘) Suvatti (1981) และ Monkolprasit et al(1997)

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบจาก zukan.com

0
Shares