ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล


ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล : Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845)

ชื่อสามัญ ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล : Brown-backed blowfish

ลักษณะเด่น ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล : บริเวณของหนามหน้าครีบหลังกระจายแคบแล้วกว้างขึ้น จนคลุมบริเวณส่วนบนของหัวทั้งหมด

ลักษณะทั่วไป ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล : รูปร่างและสีสันคล้ายกับปลาปักเป้าหลังเรียบ Lagocephalusinermis สีบริเวณหลังสีเขียวเข้มแล้วจางลง บริเวณข้างตัว บริเวณหลังบางแห่งอาจมีสีเข้มกว่าบริเวณอื่นๆกระจายอยู่ ๔-๕ แห่ง

การศึกษาพิษ : ปลาบริเวณทะเลอันดามันพบว่ามีพิษน้อยกว่าค่า มาตรฐานในเนื้อเยื่อทุกส่วนที่ศึกษา โดยมีค่าน้อยกว่า ๑ MU/g แต่บริเวณอ่าวไทยพบว่ามีพิษเกินค่ามาตรฐานโดยพบใน หนัง เนื้อ และตับ มีค่า ๔.๐๕, ๑๐.๗ และ ๑๓.๓ MU/g ตามลำดับ

รายงานในประเทศไทย :  ประภากร (๒๕๐๘) Monkolprasit and Sontirat (1980) Suvatti (1981) และ Monkolprasit et al (1997)

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบจาก fisheries.go.th

0
Shares