ปลาค้อผี


ปลาค้อผี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ellopostoma mystax Tan & Lim, 2002

ชื่อสามัญ : Enigmatic Loach

ลักษณะทั่วไปของปลาค้อผี : ปลาค้อเกล็ดค่อนข้างใหญ่ ลายพื้นสีน้ำตาล ลายประขนาดใหญ่สีน้ำตาลเข้ม ฐานครีบหลังค่อนข้างกว้าง ปากเชิดขึ้น

ถิ่นอาศัย : ลำธาร บริเวณที่น้ำไหลไม่แรงนัก มีการสะสมของตะกอน ทางภาคใต้ตอนล่าง

อาหาร : ตัวอ่อนแมลง

ขนาด : ๕-๖ เซนติเมตร

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบจาก ig-bssw.org

0
Shares