ปลาขมังธนู (เสือพ่นน้ำ)


ปลาขมังธนู (เสือพ่นน้ำ)

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ COMMON ARCHER FISH

ชื่อวิทยาศาสตร์ Toxotes chatareus

ชื่อไทยอื่นๆ- เสือพ่นน้ำ

ลักษณะทั่วไป ลักษณะของขมังธนู เป็นปลาที่พบเห็นได้ทั้งในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย อาศัยอยู่ตามผิวน้ำ ลำตัวสีเหลืองมีลายดำเหมือนเสือจึงได้ชื่อว่าปลาเสือ บริเวณท้องเป็นสีขาวเงิน สีของครีบหลังและครีบก้นเป็นสีเหลืองมีขอบเป็นสีดำ ครีบหางจะมีสีเข้มกว่า เป็นสีส้มอมเหลือง ปลาเสือมีความสามารถพิเศษอยู่สองประการคือ สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่เหนือน้ำได้เป็นระยะห่าง 3-5 ฟุต และอีกประการหนึ่งคือ สามารถพ่นน้ำได้สูงถึง 1.5 เมตร จากผิวน้ำ

ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบขมังธนูอยู่ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึงที่มีทางเชื่อมติดต่อกับแม่น้ำ และตามบริเวณปากแม่น้ำ พบชุกชุมในภาคกลางและภาคใต้

อาหาร ขมังธนูกินแมลงที่บินอยู่ตามผิวน้ำ แมลงน้ำ ลูกกุ้ง ลูกปลาและลูกน้ำ

ขนาด ความยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. แต่ขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง 27 ซ.ม.

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบจาก : bangkrod

0
Shares