รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับผักและผลไม้ ทั้งที่อยู่รอบๆตัวเราและผัก ผลไม้หายาก มีทั้งผักและผลไม้ของไทยและของต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รวบรวมเกี่ยวกับชื่อเรียกของผัก ผลไม้ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ของผักและผลไม้ ประโยชน์ของผักและผลไม้ สรรพคุณของผักและผลไม้ในด้านต่างๆ ลักษณะของผักและผลไม้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและช่วยให้คุณผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้มากขึ้น เพราะผัก ผลไม้บางอย่างไม่ได้มีดีแค่ทานอร่อยเท่านั้น แต่อาจมีสรรพคุณด้านรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกด้วย

ผักหวานป่า สรรพคุณและประโยชน์ ผักหวานป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Melientha suavis Pierre จัดอยู่ในวงศ์ OPILIACEAE ...

ผักหวานบ้าน สรรพคุณและประโยชน์ ผักหวานบ้าน ชื่อสามัญ Star gooseberry ผักหวานบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ Sauropus androgynus (L.) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Sauropus albicans Blume) ...

บอน สรรพคุณและประโยชน์ บอน ชื่อสามัญ Elephant ear, Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Japanese taro, Taro บอน ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta var. aquatilis Hassk.) ...

ข้าวโพด สรรพคุณและประโยชน์ ข้าวโพด ชื่อสามัญ Corn, Indian corn, Maize ข้าวโพด ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays Linn. จัดอยู่ในวงศ์หญ้า (POACEAE หรือ GRAMINEAE) ข้าวโพด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ...

บวบหอม สรรพคุณและประโยชน์ บวบหอม ชื่อสามัญ Sponge gourd, Smooth loofah, Vegetable sponge, Gourd towel บวบหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa cylindrica (L.) M.Roem. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) สมุนไพรบวบหอม ...

เผือก สรรพคุณและประโยชน์ เผือก ชื่อสามัญ Taro (ภาษาจีนเรียกว่า โอ่วไน, โอ่วถึง, โทวจือ) เผือก ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott จัดอยู่ในวงศ์บอน ...

บวบเหลี่ยม สรรพคุณและประโยชน์ บวบเหลี่ยม ชื่อสามัญ Angled loofah บวบเหลี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa acutangula (L.) Roxb. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) สมุนไพรบวบเหลี่ยม ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares