ตราประจำจังหวัดสุโขทัย รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประทับบนพระแท่นมนังคศิลา คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย ...

ตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ มีลวดลายกนกประกอบ คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง ...

ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นรูปธงสามชาย คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งามลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม ...

ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รูปบึงใหญ่ติณชาติ และเมฆพายัพฝน คือสัญลักษณ์ ของความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ในแถบนี้ทิวเขาตรง สุดขอบฟ้า ...

ตราประจำจังหวัดนครพนม รูปพระธาตุพนม คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา ...

ตราประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นรูปเจดีย์เก่าครอบต้นมะขาม คำขวัญประจำจังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ...

ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
airban-300x250
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares