ตราประจำจังหวัดกำแพงเพชร รูปกำแพงเมืองมีใบเสมาประดับเพชร คำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน ...

ตราประจำจังหวัดเชียงราย รูปช้างสีขาวกับเมฆ ลายที่ขอบตรามีรูปนาคเกี้ยว คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ...

ตราประจำจังหวัดน่าน รูปพระธาตุแช่แห้งอยู่บนหลังโคอุศุภราช คำขวัญประจำจังหวัดน่าน เรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ ...

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่ รูปช้างเผือกยืนอยู่ในเรือนแก้ว คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา ...

ตราประจำจังหวัดพะเยา รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ ประทับเหนือกว๊านพะเยา มีช่อรวงข้าวประดับอยู่สองข้าง เบื้องบนมีลายกนกเปลว 7 ...

ตราประจำจังหวัดตาก รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑหลั่งน้ำทักษิโณฑก คำขวัญประจำจังหวัดตาก ธรรมชาติน่ายล ...

ตราประจำจังหวัดพิจิตร รูปต้นโพธิ์ริมสระหลวง คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares