อริสโตเติล (Aristotle)


อริสโตเติล (Aristotle)

อริสโตเติล (Aristotle) เกิดเมื่อ 384 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองสตากิรา แคว้นมาซีโดเนีย ประเทศกรีซ และเสียชีวิต 322 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองคาลซิล ประเทศกรีซ รวมอายุได้ 62 ปี นับเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นศิษย์เอกของเพลโต (Plato) และเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ อาเล็กซานเดอร์มหาราช

บิดาของเขาชื่อว่า นิโคมาคัส (Nicomacus) เป็นแพทย์ประจำราชสำนัก เขาได้รับการถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่มาจากพ่อของเขา และได้เข้าเรียนในสำนักอะคาเดมี (Academy) ที่กรุงเอเธนส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเพลโต นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง อริสโตเติลเป็นคนเฉลียวฉลาด รักการอ่านและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านหนังสือ ทำให้เขามีความรู้ดีมาก

อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้หลายด้าน เช่น ปรัชญา ดาราศาสตร์ กลศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร์ และตรรกศาสตร์ ตั้งทฤษฎีที่สำคัญต่างๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะทฤษฎีเกี่ยวกับสัตว์ โดยเขาแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ชนิด คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง นับว่าเป็นการบุกเบิกวิชาชีววิทยา

ทฤษฎีของอริสโตเติล เป็นการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เขามีอยู่ มาตั้งเป็นทฤษฎี จากนั้นก็หาเหตุผลมาประกอบตามหลักตรรกวิทยา โดยไม่ได้ทดสอบจากความเป็นจริง ทำให้ทฤษฎีของเขามีข้อผิดพลาดอยู่มาก แต่ก็มีผู้เชื่อถืออยู่มากเช่นกัน และมีอิทธิพลต่อแนวความคิดได้ยาวนานกว่า 1,500 ปี

ผลงานเด่นของเขาคือ

  • ทฤษฎีเกี่ยวกับสัตว์ โดยเขาแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ชนิด คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
  • ทฤษฎีสลับกันของพื้นดินและแผ่นน้ำ คำสอนที่น่าสนใจของอริสโตเติลได้แก่ ความเชื่อที่ว่าโลกเรานี้ประกอบด้วยธาตุต่างๆ 4 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ

นับว่าอริสโตเติลเป็นบุคคลสำคัญผู้บุกเบิกความรู้ทางด้านนี้ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักธรรมชาติวิทยาคนแรกของโลก มีทฤษฎีต่างๆมากมายที่เป็นเหมือนหัวข้อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆ ได้เอามาพิสูจน์เพื่อต่อยอดหาความจริงได้มากมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีการพิสูจน์ทฤษฎีเหล่านี้ จนกลายเป็นการพัฒนาของวิทยาการและวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณ ที่มา : exteen.com ,sanook.com ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares