โบราณคดีเขาคา นครศรีธรรมราช อยู่ตำบลเสาเภา ตามทางหลวงหมายเลข 401 จากสี่แยกจอมพิบูลย์ ถึงกิโลเมตรที่ 99 แยกซ้ายเข้าถนนจินดาประชาสวรรค์ประมาณ 7 ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares