Travel-nakon-kanom-12-3

แหลมประทับ นครศรีธรรมราช อยู่ทางตอนปลายด้านเหนือของอ่าวท้องเนียน เป็นชุมชนดั้งเดิมแห่งหนึ่งของตำบลท้องเนียน ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีชื่อเสียงจากการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ที่ให้บริการท่องเที่ยวทางทะเลขนอม ที่มีโปรแกรมท่องเที่ยวยอดนิยมคือ ชมโลมาสีชมพู บ่อน้ำจืดกลางทะเลสักการะหลวงปู่ทวด เขาพับผ้า เวทีพุ่มพวง เกาะท่าไร เกาะผี ดำน้ำ ตกปลา และยังมีสินค้าท้องถิ่นที่สำคัญคือ กะปิแหลมประทับ ของกลุ่มแม่บ้านจำหน่ายเป็นสินค้าของฝากแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ตามประวัติเล่าว่า พระเจ้าตากสินเคยมาประทับแรมก่อนเดินทางไปยังนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเรียกเพี้ยนเป็นบ้าน "แหลมทาบ"

Travel-nakon-kanom-12-1

Travel-nakon-kanom-12-2

Travel-nakon-kanom-12-4

การเดินทาง ไปยังแหลมประทับ

  • จาก ทางหลวงสาย 401 (สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ) ถึงแยกคลองเหลง(มีรูปปั้นปลาโลมามองเห็นชัดเจน)เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมาย เลข4014ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองขนอม (แยกคลองเหลง ? จุด A ในแผนที่)
  • เมื่อเข้าเขตตัวเมืองขนอมที่ตลาดสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้า เมืองขนอม ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอตลาดบางโหนดข้ามสะพานข้ามคลองขนอมไปจนถึงสามแยกบ้าน บางแพง(จุดสีขาวบนแผนที่)เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4044 (บ้านน้ำโฉ -บ้านบางแพง)
  • เมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วให้ตรงไปประมาณ 8.5 กม. จะเจอกับสี่แยก ให้เลี้ยวซ้าย ซึ่งเมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วยังจะคงอยู่บนถนนเส้น 4044
  • บน ถนน 4044 ที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ว ให้ตรงไปประมาณ 3.7 กม. ซึ่งจะผ่านม.เทคโนโลยี ศรีวิชัย วัดจันธาตุทาราม จะเจอกับสามแยกซึ่งจะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปแหลมประทับ ให้เลี้ยวขวา
  • เมื่อเลี้ยวมาแล้ว ให้ตรงไปประมาณ 2 กม. จะเจอกับสามแยกอีกครั้ง ให้เลี้ยวซ้าย และไปอีกประมาณ 2.5 กม. ก็จะสุดถนนที่บ้านแหลมประทับ

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

0
Shares